Om Av fri vilja

Om kampanjen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Ett av resultaten är den här webbplatsen.

Om regeringsuppdraget

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya lagstiftningen bygger på att sex ska vara frivilligt. Det är viktigt att alla känner till vad den handlar om. Ett skäl till det är för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Ett annat skäl är att förebygga att någon begår sexualbrott.

Brottsoffermyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya lagstiftningen. De första resultaten är den här webbplatsen och en kampanj riktad till unga i åldern 18–25 år för att marknadsföra webbplatsen. I kampanjen medverkar skådespelaren Ellen Bergström, e-sportaren Emil "HeatoN" Christensen och musikern Oskar Linnros. Webbplatsen riktar sig till ungdomar i åldern 13–25 år.

Under 2019 kommer Brottsoffermyndigheten att arbeta vidare med uppdraget. Bland annat kommer myndigheten ta fram en lärarhandledning och information som riktar sig till föräldrar. Uppdraget pågår till den 31 december 2020.

Läs mer om uppdraget

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott i hela Sverige. Bland annat genom att:

  • besluta om ersättning till brottsoffer från staten, så kallad brottsskadeersättning.
  • finansiera forskning och projekt genom Brottsofferfonden. Projekten ska öka kunskapen om brottsoffer och leda till att de får ett bättre bemötande och stöd.
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Kontakt

Du kan ringa Brottsoffermyndigheten på 090-70 82 00 eller skicka e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Besök gärna webbplatsen www.brottsoffermyndigheten.se. Här hittar du information på flera språk om vilka rättigheter brottsoffer har. Du kan också läsa mer om hur en polisanmälan och en rättegång går till.

Är du under 18 år och har utsatts för brott kan du besöka webbplatsen www.jagvillveta.se.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök
Cookies och GDPR