Vem går det att prata med?

Syfte: Att eleverna får reflektera över till vem de kan berätta om sexuella övergrepp och veta vart de kan vända sig de blir utsatta för ett sexualbrott.

Nivå: Bas och medel

Tid 30–60 minuter

Ämne: Kommunikation, naturkunskap

Material och förberedelse: Varje elev behöver en egen dator eller surfplatta.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök