Att lyssna, fråga och känna av

Syfte: Att ge eleverna kunskap om hur de kan ta reda på vad andra vill och visa vad de själva vill.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Kommunikation, religionskunskap, naturkunskap

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök