Handslaget

Syfte: Att få eleverna att reflektera kring ickeverbal kommunikation.

Nivå: Medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Kommunikation, naturkunskap, religionskunskap

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök