Tidslinjen

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Tidslinjen

  2. Vad sa lagen? Sa lagen något särskilt om våldtäkt?

  3. Vad var syftet med lagen?

  4. Hur hade det sett ut tidigare?

  5. Vad var skillnaden med den nya lagen?

  6. Hur skiljer sig lagen med nuvarande lagstiftning?

  7. Reflektioner om utvecklingen? Bra eller dåligt?

Tidslinjen
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök