Ji daxwaza azad

Her insan xwedî maf û biryara li ser bedena xwe û têkildariya cinsî ye. Li Swêde loma qanûna sûcê cînsî ya ku li ser dilxwaziyê avabûya heye. Têkildariya cinsî pêwiste bi dilxwazî bê wekî din sûce.

Têkildariya cinsî tê wateya ku kesek bigotin anjî bizimanê bedenî bidê nîşandan ku ew dixwazê têkevê têkildariya cinsî. Ji ber vê yekê girînge ku guhdarkê bipirsê û rêzê bigrê. Tu mecbûr ewle bê ka yên din birastî dixwazin.

Ji bo ku kesek werê ceza kirin tund anjî gef ne pêwiste. Wek mîne tund. wê tê watê ku kesekî ev rewş ji bo kesekî din bi kar aniye, wek mîne ku kesê din serxoş bûye. Ger ku têkildariya cinsî ne bi dilxwzî bê ev dibê sûcek.

Hemû têkildariyên cinsî divê bi dilxwazî bê

Ji bîr neke ku ji mafê her kesiyê ku xwe biguherê. Çi çê bûbê anjî kê pêşî hewl dabê ferq nakê. Ger ku yên din têkildariya cinsî nexwazê, berdewamiya wê sûce. Erêkirineke şiklekî têkildariya cinsî nayê wateya ku ji bo têkildariyên din jî derbas bibê.

Di malpera me de li ser qanûna nû zêdetir bixwînê.

Li ser têkîldariya cinsî (seksê) biaxive

Divê têkildariya cinsî xweş werê hîs kirin – di serî, navber û dawî. Ger tu têkildariya cinsî bixwazê divê tu jê re guhdar, baldar bê û sînyalan bistînê.

Ger tu ne ewle bê ku kesên din çi dixwazê tu mecbûrî bipirsê da tu zanibê û tu rewşê rast têbigihijê. Texmîn neke. Di rewşeke herî xirab de, texmînek dikare bibe ku tu li hemberî kesê nexwazê tiştek bikê û ji ber vê yekê bêşêne û binpêbikê.
Wê demê tu jî sûcekî dikê.

Awakek baş ku yê din çawa hîs dikê agahî bistînê û li ser biaxiva. Ji kesedin ka çi dixwazê û çi lê xweş tê bipirse. Bi awayê ku tu zimanê bedenê fem bikê, ifada rû meyzêne û tonê deng guhdarkê.

Te mafê alîkarî û piştgirî kirinê heye

Ger destdirêjiya cinsî li te hatibê kirin, ev tu carî ne şaşîtiya te ye. Ji bo vî tiştê hatî serê te tu tim xwedî mafê alîkarî û piştgiriyê yî. Gelek caran dikarê baştir bê ku li ser vî tiştê bûyî werê axaftin, wek mîne bi hevalekê/kî, bi kesekê/kî ji malbatê anjî kesek din ku tu lê ewle bê. Ger tu bixwazê bi kesekê/kî re biaxivê, gelek rêxistin jî hene ku tu dikarê bi wan re têkilî deynê.

Li ser malpera me lîstekeke ji bo rexistinên ku alîkarî û piştgiriyê didin heye (tenê bi îngîlîzî/swêdî).

 

Tiştekî ku ne baş bê li hember yekî din werê kirin.

Kirina têkildariya cinsî li hember bêdiliya kesekê/kî din her tim şaşe.

Ger tu bawer bê ku te têkildariya cinsî ya bêdilî li hember hinek din kiribê tu dikarê alikariyê bistînê. Tu dikarê li ser tiştê ku bûyî biaxivê û alîkariya ku tu reftariya xwe (tewrê xwe) biguharê bistînê. Tu dikarê wek mîne têkiliyê bi xeta alîkariyê PrevenTell re deynê.

Agahiyê li ser malpera PrevenTells zêdetir bibînê (tenê bi îngîlîzî û swêdî).

Kontakt Têkilî

Ger ku te pirsên li ser malperê (webbplatsen) hebin tu dikarê tekiliyê bi dayireya mexdûriyete (Brottsoffermyndigheten) re bi riya registrator@brottsoffermyndigheten.se deynê.

Tu dikarê serdana malpera dayireya mexdûriyete (Brottsoffermyndigheten) www.brottsoffermyndigheten.se jî bikê. Li vir tu dikarê bi gelek zimanên cuda agahiyê li ser mafê mexdûriyetê (brottsoffer) bibînê. Tu dikarê li vir li ser gilîkirina cem polîs û mihakeme kirin jî çawa çê dibê bixwînê.

Li ser qanûnê

Ji 1ê tîrmeha 2018`an ve li Swêdê qanûna sûcê cîns ya ku li ser dilxwaziyê avabûya derketiye. Carinan jê re qanûna razîbûnê tê gotin. Qanûn eşkere dibêjê ku her kes li ser beden û jiyana xwe ya cinsî xwedî mafê biryar dayinê ye. Têkiliya cinsî divê (têkiliya seksê) bi dilxwazî be, yan na ev sûc e.

Têkiliya cinsî ya (seksê) bi dilxwazî ​​tê wateya ku wî kesî bi xwe biryara ji bo têkîlî dayinê ya bi gotin yan jî bi zimanê bedenî erê kiriye.

Ger tu bixwazî bi yekê/kî re têkiliya cinsî (seksê) deynê divê tu birastî pêşî bizanibê ka ew kes jî di xwazê, wek mîne bi riya jê pirsînê.

Ev jî tê wateya ku her kes xwedî mafê kengî xwest dikarê fikra xwe biguherê ye. Berê çi bûye anjî kê pêşî helwest (înîsiyatîf) girtiye, ferqnakê. Ger ketina têkiliya cinsî (seksê) bi yekê/kî re bi bêdilî werê berdewam kirin, sûce.

Her têklidariyek cinsî (seksê) divê bi dilxwazî be.

Erêkirineke şiklekî têkildariya cinsî nayê wateya ku ji bo têkildariyên din jî derbas dibê. Ji ber vê yekê giringe ku tu di her rewşeke nû de bipirsê anjî bi awayekî din tu bizanibê ka kesê din çi dixwazê. Ji bo nimûne, eger kesekî gotibê anjî dabê xuyakirin ku ew seksa oral (devkî) dixwazê nayê wateya ku ew vaginal anjî seksa anal jî dixwazê. Kes divê bêjê anjî bidê xuyakirin ku ew her têkildariya nû ya cinsî (seksê) dixwazê. Ev bêyî bê kê pêşî înîsiyatîf girtibê jî (hewl dayiye) derbas dibê.

Seksa ku tucar ne bi dilxwazî bê

Hinek rewş hene ku mirov tu caran naxwazê ji dil beşdarî têkildariya cinsî bibê. Di van rewşên jêrîn de ku li hember kesekê/kî kirinên cinsî bên bi kar anîn, ew herdem sûce. Ew ne girînge (hîç ferqnakê) ku wê/wî gotibê anjî dabê xuyakirin ku dixwazê.

 

  • Lêdan, tundî anjî gef

Ger kesek ku têkevê têkildariyekeke cinsî û di encamê de wek lêdan, tundî anjî gef lê hatibê kirin û mexdûr bûbê. Wek mîne ger kesê sûcdar lêdan anjî kesek bi zor girtibê. Mînakek din jî ger ku yê sûcdar bi wêneyên tazî li ser kesê din gefê bikê ku wan belav bikê.

Ji bo ku weke sûc werê qabûl kirin ne şerta ku eynî mirovî tûndî anjî gef ji bo têkildariya cinsî bi kar anîbê. Mînakek, ger mirovek têkildariya cinsî (seksê) ji yekê/kî bikirê û ew kes jî ji tûndê, gefê anjî ji hinek sedemên din vî tîştî bê dilxwazî bikê.

 

  • Rewşeke taybetî ya tûşî de (xeterî de)

Ger ku sûçdar di rewşeke taybetî de kesekî din ku di tûşê de bikar bînê, bo nimûne ger ew serxoş anjî narkotîk bi kar anîbê, lê nexwşiyek, di laşê xwe de seqketî anjî astengiyên derûnî hebê.

Tiştê karibê biqewimê wek mîne tirsa girane ku mirov dikarê ji rewşê felc bibê, bûyereke ku jê re ”frozen fright/tirsek zindî” tê gotin.

 

  • Neçêbikaranîna girêdayîbûnî

Dema ku kesê sûcdar neçêyê xerab bikartînin, jä sedema bikaranîna neçêya xwe yên din sûcdar dibînin. Wek mîne mamoste û şagird anjî şef û karker.

Li ser sûcê tecawiz û destdirêjiya cinsî

Seks anjî têkildariya cinsî (seksê) ya bê razîbûn dikarê wek mîne tecawiz anjî destdirêjiya cinsî werê qabûl kirin. Ev jî li ser bê bikîjan cureyî sûcê têkildariya cinsî (seksê) hatiye kirin dimînê.

Sûcê tecawizê tê wateya ku kesê sûcdar yê razan anjî têkildariya cinsî kirî ku mirov dikarê bi razana cinsî ya bê razîbûn re qiyas bikê ye. Ev dikarê wek minê vajinal-, anal- anjî seksa oral bê. Ev ji bo tiştên wek penetrasiyon anjî tilî têxistin jî re derbas dibê. Tecawizî dikarê ji dema organên cinsî yê kesê sûcdar û kesê qurbanî ku bi hevdu re ketibine têkildariye re jî werê gotin.

Sûcê destdirêjiya cinsî li ser têkildariya cinsî (seksê) ya li hember kesekî ku bê razîbûna xwe ye, lê weke tecawizê nayê hesab kirin. Mînak mirovek dikarê bi zorê hiştibê ku kesekî din lê xweş (onane kirin) anîbê anjî bi dest avêtina kesî li xwe xweş anibê (onane kiribê).

Du sûcên nû

Di qanûna nû de du sûcên nû hene: tecawiza bêdîqet û destdirêjîya cinsî ya bêdîqet. Ji bo rewşên ku kesek ligel şik û gumana ku kesên din li dijî têkildariyeke cinsî derdikevê pêk tînê derbas dibê.

Sûcên cinsî yê ji dûrahî (dîstans)

Tecawiz, destdirêjiya cinsî û sûcên cinsî yên din jî ku ji durve dikarê werê kirin, wek mîne bi riya telefon anjî internetê. Mînak ger kesek bihêlê ku kesek din têkildariya cinsî li ser xwe li ber vebkamêreyê çêkê.

Têkildariyên cinsî yê li dijî zarokên bin 15 salî re sûcin

Li gora qanûnê zarokeke dibin 15 salan re tu caran nikarê bi dilxwazî têkevê têkildariya cinsî. Ew ne girînge kesên din kiye anjî zarokê gotibê û dabê xuya kirin ku ew seksê dixwazê.

Rewşeke awerte dema kesên ku temenên wan nêzîkî hev têkildariya cinsî ji herdû terefan û bi dilxwazî be, bo mîne di nav cot têkildarî de. Ger ku vekirî herdu bi dilxwazî bixwazin têkevin têkildariya cinsî divê yê temenî wî di ser 15 salan re ji ber sûcî newê ceza kirin.   

Mirovek ku ketibê têkildariya cinsî bi kesek ku temenê xwe di bin 15 salan re bê dikarê werê ceza kirin ger ku wê/wî bawer dikir ku ew mezintire. Kesê sûcdar bêdîqetî kiriye ku li temenên kesendî nepirsiye.

Ciwanên navbera 15 û 17 salî

Ger ku dêûbavek anjî kesekî din yê ku welayeta kesekî di salên 15-17 de hebê û wê/î tûşî têkildariya cinsî bikê wek sûcê cinsî yê li hember zarokê tê hesêb kirin. Li gor qanûnê kesekî di vê rewşê de tu caran nikarê bi dilxwazî têkevê têkilî yê. Lê belê ciwanên di navbera 15-17 salî de dikarin bi dilxwazî têkildariya cinsî bi kesen din re deynin.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök
Cookies och GDPR