رضایت

هر تن حق لري چې د خپل بدن او جنسیت په اړه پرېکړې وکړي. له دې امله، سویډن د رضایت پر اساس د جنسي جرم قانون سازي لري. جنسي اړیکه (سیکس) باید په رضامندۍ وي، که نه نو جرم دی. 

 

په رضامندۍ د جنسي اړیکې مانا داده چې یو تن په خوله یا د بدن په ژبه څرګنده کړې وي چې په جنسي عمل کې برخه اخیستل غواړي. له دې امله، اورېدل، پوښتل، خبرول او درناوی کول مهم دي. تاسو لازماً باید یقیني شئ چې نور واقعاً څه غواړي.

 

 د یو تن مثلاً په جنسي تېري د محکومولو لپاره تاوتریخوالی یا دړکې لازمي ندي. د یو چا لپاره دا هم لازمي نده چې یو بل تن نه یې د ضُعف په یو ځانګړي حالت کې استفاده کړې وي، لکه که دغه بل تن په نشه کې و. که جنسي اړیکه (سیکس) په رضامندۍ نه وي نو جرم دی.

 

ټول جنسي عملونه لازماً باید په رضامندۍ وي

په یاد ولرئ چې هر څوک د خپل ذهن بدلولو حق لري. پروا نه کوي چې مخکې ترې څه شوي یا اول قدم چا اخیستی وي. که بل تن یې نور نه غواړي نو جنسي عمل ته ادامه ورکول جرم دی. یو خاص ډول جنسي عمل ته 'هو' ویل په دې مانا ندي چې دغه په نورو جنسي عملونو هم تطبیقېږي.

د نوې قانون سازۍ په اړه نور معلومات زمونږ په ویبسایټ ولولئ.

 

د سیکس په اړه خبرې کول

 سیکس باید - مخکې، د کولو پر مهال او وروسته - ښه احساس شي. له دې امله، که تاسو سیکس کول غواړئ، نو اړینه ده چې توجو وکړئ، واورئ او اشارې ووینئ.

 

 که یقیني نه یاست چې بل تن څه غواړي، نو لازمي ده چې پوښتنه وکړئتر څو پوه شئ چې تاسو وضعیت په صحیح طریقه تفسیر کوئ. اټکل مه کوئ. په بدترین حالت کې تاسو ښايي په اټکل کولو د بل تن د خوښې خلاف یو څه وکړئ او له دې امله د هغه د حقونو خلاف ورزي وکړئ یا هغه تن ټپي کړئ. نو په دغه وخت کې تاسو هم یو جرم کوئ.

 

ددې خبرې د معلومولو چې بل څوک ځان څنګه احساسوي یوه ښه لاره په دې اړه خبرې کول دي. پوښتنه وکړئ چې بل تن څه غواړي او خوښوي. یوه بله طریقه د بدني ژبې لوستل دي، د مخ تاثراتو ته کتل او د اواز لحن اورېدل دي.

 

تاسو د مرستې او ملاتړ مستحق یاست

 که تاسو د جنسي ناسمې استفادې سره مخ کړی شوي یاست نو دا هیڅکله ستاسو غلطي نده. په تاسو چې څه تېر شوي د هغې لپاره تاسو تل د مرستې او ملاتړ ترلاسه کولو حق لرئ. څه چې پېښ شوي د هغې په اړه خبرې کول اکثر ښه احساس ورکوي، د بېلګې په توګه یو دوست سره، فامیل کې چا سره یا بل داسې چا سره چې تاسو پرې اعتماد کوئ. که تاسو چا سره خبرې کول غواړئ نو مختلف سازمانونه هم شته چې تاسو ورسره تماس نیولی شئ.

 زمونږ په ویبسایټ د هغو سازمانونو یو لیست شته چې ملاتړ او مرسته وړاندې کوي (یوازې په سویډنۍ ژبه/انګلیسي کې).

 

یو بل تن سره داسې څه کول چې ښه احساس نه ورکوي

 د بل چا د خوښې خلاف هغه سره یو جنسي عمل ترسره کول تل غلط کار دی.

 که تاسو فکر کوئ چې د یو چا د خوښې خلاف مو د هغه یا هغې سره جنسي عملونه ترسره کړي، نو تاسو کومک ترلاسه کولی شئ. څه چې پېښ شوي د هغې په اړه خبرې کولی شئ او د خپل چلند د بدلولو لپاره مرسته ترلاسه کولی شئ. د بېلګې په توګه تاسو د PrevenTellکومکي لین سره تماس نیولی شئ.

 نور معلومات د PrevenTellپه ویبسایټ وګورئ(یوازې په سویډنۍ او انګلیسي ژبه کې).

 

تماس

 که تاسو د دې ویبسایټ په اړه پوښتنې لرئ، نو تاسو د جرم د قرباني د جبران او حمایت مقام (Brottsoffermyndigheten)سره په registrator@brottsoffermyndigheten.seتماس نیولی شئ.

 لطفاً د جرم د قرباني د جبران او حمایت د مقام د ویبسایټ څخه هم لیدنه وکړئ:www.brottsoffermyndigheten.se.دلته تاسو په ډېرو ژبو کې د جرم د قربانیانو د حقونو په اړه معلومات موندلی شئ. همداراز تاسو په دې اړه نور لوستلی شئ چې د پولیسو عریضه او محاکمه مخې ته ځي.

د قانون په اړه

 د ۱ جولای ۲۰۱۸ څخه راپدېخوا سویډن یو د جنسي جرمونو قانون لري چې اساس یې په رضایت دی. ځینې وختونه دا 'د رضایت قانون' بلل کېږي. دا قانون واضحه کوي چې هر تن حق لري د خپل بدن او جنسیت په اړه پرېکړې وکړي. جنسي اړیکه (سیکس) باید په رضا وي، که نه نو جرم دی.

په رضامندۍ د جنسي اړیکې مانا داده چې یو تن د جنسي عمل لپاره په خوله یا د بدني ژبې په ذریعه واضح 'هو' ویلی وي. که تاسو چا سره جنسي عمل کول غواړئ نو لازمه ده چې مثلاً په پوښتنه کولو سره ترې معلومه کړئ چې آیا هغه تن اصلاً غواړي که نه.

ددې مانا دا هم ده چې هر څوک په هر وخت کې د خپل ذهن د بدلولو حق لري. پروا نه کوي چې مخکې ترې څه شوي یا اول قدم چا اخیستی وي. د یو چا سره جنسي عمل ته ادامه ورکول په داسې حال کې چې هغه یې نور کول نه غواړي، جرم دی.

 

ټول جنسي عملونه لازماً باید په رضامندۍ وي

 یو خاص ډول جنسي عمل ته 'هو' ویل په دې مانا ندي چې دغه په نورو عملونو هم تطبیقېږي. له دې امله دا مهمه ده چې په هر نوي وضعیت کې تاسو د بل تن نه پوښتنه وکړئ یا ترې معلومه کړئ چې هغه څه غواړي. که یو تن ویلي وي یا یې څرګنده کړې وي چې د خولې سیکس غواړي، نو ددې مانا دا نده چې هغه د فرج یا مقعد له لارې جنسي عمل (سیکس) هم غواړي. هغه تن لازماً باید ووايي یا څرګنده کړي چې په هر نوي جنسي عمل کې ګډون کول غواړي. دا په هر حال کې تطبیق کوي، پروا نه کوي اول قدم چې هر چا اخیستی وي.

 

هغه جنسي اړیکه چې هیڅکله په رضامندۍ نه ده

 داسې وضعیتونه شته چې په هغوی کې یو تن هیڅکله داسې نشي ګڼل کېدلی چې په جنسي عمل کې په برخې اخیستلو به یې رضایت ښودلی وي. په لاندې وضعیتونو کې دا تلجرم دی چې یو بل تن سره جنسي عمل ترسره کړی شي.پروا نه کوي که هغوی ویلي یا څرګنده کړې هم وي چې غواړي یې.

 

  •    ناسمه استفاده، تاوتریخوالی یا دړکې

که یو څوک د ناسمې استفادې، تاوتریخوالي یا دړکو په حالت کې کولو په نتیجه کې په جنسي عمل کې ګډون کوي. د بېلګې په توګه، که عمل ترسره کوونکی هغه تن ووهي یا یې کلک ونیسي. یوه بله بېلګه یې دا ده چې عمل ترسره کوونکی دړکه ورکړي چې د هغه بل تن لُوڅ عکسونه به توزیع کړي.

  د جرم حسابېدو لپاره لازمه نده چې د تاوتریخوالي استعمالولو یا دړکو ورکولو والا نفر هماغه تن کوم وي چې جنسي عمل ترسره کوي. یوه بېلګه یې دا ده چې یو تن د یو داسې تن څخه د پیسو په بدل کې جنسي خدمتونه ترلاسه کړي کوم چې له دې امله په جنسي عمل کې ګډون کوي چې د تاوتریخوالي سره مخ کړی شوی وي یا تهدید شوی وي او که دغه حالت نه وی نو په خپله خوښه به یې پکې ګډون نه وی کړی.

 

  •   د ضُعف ځانګړي وضعیتونه

دا داسې چې یو عمل کوونکی یو بل داسې تن نه استفاده وکړي چې د ضُعف په ځانګړي حالت کې وي، د بېلګې په توګه هغه د الکولو یا مخدره موادو په نشه کې وي، مریض وي، زخمي وي یا ذهني ګډوډي لري.

  په دې کې داسې تن هم راځي چې سخت ډارېدلی وي. د بېلګې په توګه، د سخت ډار په حالتونو کې داسې کېدلی شي چې یو تن د وضعیت لخوا فلج شي، چې دې حالت ته "کنګل شوی ډار" ویل کېږي.

 

  •   د اتکا څخه ناسمه استفاده

دا هغه وخت چې عمل کوونکی په جدي توګه د بل تن د اتکا څخه ناسمه استفاده وکړي. د بېلګې په توګه دا یو ښوونکی او یو شاګرد او یو منیجر او کارمند کېدلی شي.

 

د جنسي تېري او جنسي برید د جرمونو په اړه

 هغه سیکس یا جنسي عملونه چې په رضامندۍ نه وي کېدلی شي چې جنسي تېری یا جنسي برید وي. ددې جرمونو ترمینځ توپیر د جنسي عمل د ترسره شوي ډول سره تعلق لري.

 د جنسي تېريد جرم مانا داده چې عمل ترسره کوونکی جماع یا داسې بل جنسي عمل چې د هغې پرتله د جماع سره کېږي د یو داسې تن سره ترسره کړي چې هغه یې په کولو رضا نه وي. د بېلګې په توګه، دا کېدلی شي چې د فرج، مقعد یا خولې له لارې وي. دا په شیانو او ګوتو سره دخول باندې هم تطبیق کوي. جنسي تېری دا هم کېدلی شي چې د عمل کوونکي او قرباني جنسي اندامونه یو بل سره لګېدلي وي. 

 د جنسي بریدجرم یو تن سره د هغو جنسي عملونو ترسره کول دي کوم چې په رضا باندې پکې برخه نه اخلي خو کوم چې جنسي تېری نه حسابېږي. یوه بېلګه یې دا کېدلی شي چې که یو نفر یو څوک په موټي وهلو مجبور کړي او یا هغه نفر لمس کړي او په موټي وهلو پیل وکړي.

 

دوه نوي جرمونه

په نوې قانون سازۍ کې دوه نوي قوانین دي:د بې پروایۍ جنسي تېریاو د بې پروایۍ جنسي برید.دا په هغو وضعیتونو تطبیقېږي کومو کې چې یو تن یو جنسي عمل ترسره کوي په داسې حال کې چې ګومان کوي یا شاید ګومان یې کړی وی چې هغه بل تن یې نه غواړي. له دې امله هر هغه څوک چې سیکس کول غواړي پرې لازمه ده چې معلومه کړي چې ټول هغه کسان چې پکې دخیل وي آیا هغوی یې واقعاً کول غواړي.

جنسي جرمونه په واټن کې

 جنسي تېری، جنسي برید او نور جنسي جرمونه په واټن سره هم ترسره کېدلی شي، لکه د تلیفون یا انټرنېټ له لارې. یوه بېلګه یې داده چې یو تن یو بل تن باندې د ویب کامرې مخې ته خپل ځان سره جنسي عملونه ترسره کړي.

 

د ۱۵ کلونو نه کم عمر ماشومانو سره جنسي عملونه کول تل جرم دی

د قانون له مخې د ۱۵ کلونو نه کم ماشوم هیڅکله په رضامندۍ سره یو جنسي عمل کې ګډون نشي کولی. پروا نه کوي چې بل تن هر څوک وي او که ماشوم ویلي یا څرګنده کړې هم وي چې جنسي عمل کول غواړي.

  یوه استثناء داده چې کله د تقریباً یو عمر کسان یانې همزولي په دوه طرفه خوښه او رضامندۍ سیکس وکړي، مثلاً د جوړې په رشته کې. که دا خبره واضحه وي چې دواړو په رضامندۍ یو بل سره سیکس کول غوښتل، نو هغه تن چې عمر یې د ۱۵کالو نه زیات وي به په جرم نه محکوم کېږي.

 یو داسې تن چې د ۱۵کالو نه کم عمر والا یو تن سره یې جنسي عملونه ترسره کړې وي حتی هغه حال کې هم په جرم محکوم کېدلی شي چې د هغه په ګومان د هغه عمر به زیات وي. عمل کوونکي دغه وخت د بل تن د عمر په معلومولو کې له بې پروایۍ کار اخیستی دی.

 

د ۱۵ او ۱۷ کلونو ترمینځ ځوانان

  که یو مور، پلار یا بل تن چې د یو داسې تن سرپرستي په غاړه لري چې عمر یې ۱۵-۱۷ کاله وي هغه په جنسي عملونو کولو مجبور کړي، نو دا ماشومانو سره جنسي جرم حسابېږي. د قانون له مخې، یو تن چې په دې وضعیت کې وي هیڅکله په رضامندۍ برخه نشي اخیستلی. خو، د ۱۵-۱۷ ترمینځ کلونو ځوانان نورو کسانو سره په رضامندۍ سیکس کولی شي.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök
Cookies och GDPR