با اراده آزاد

هر انسانی حق دارد که درباره بدن و سکس خودش تصمیم بگیرد. از اینرو سوئد دارای یک قانون جرائم جنسی است که مبتنی بر داوطلبانه بودن است. سکس بایستی داوطلبانه باشد، در غیر این صورت یک جرم است.

سکس داوطلبانه بدین معناست که یک شخص با سخن خود یا با زبان بدن نشان می دهد که مایل است در یک اقدام جنسی مشارکت داشته باشد. از اینرو مهم است که به دیگری گوش فرا داده شود، از او پرسش شود، احساس او درک شود و مورد احترام واقع شود. شما باید مطمئن باشید که طرف مقابل واقعاً مایل است.

به این ترتیب لازم نیست که خشونت و تهدیدی صورت گرفته باشد تا بتوان یک فرد را برای نمونه به علت تجاوز محکوم کرد. نیازی هم به این نیست که یک فرد از یک فرد دیگر در یک وضعیت آسیب پذیر سوء استفاده کرده باشد، برای نمونه در وضعیتی که طرف مقابل مست باشد. اگر سکس به طور داوطلبانه انجام نگرفته باشد یک جرم محسوب می شود.

همه گونه اقدامات جنسی بایستی داوطلبانه باشد

به یاد داشته باشید که همه حق دارند نظر و موضع خود را تغییر بدهند. هیچ اهمیتی ندارد که پیش از آن چه چیزی روی داده است و یا چه کسی در آغاز پیشقدم شده است. ادامه دادن به یک عمل جنسی با کسی که دیگر مایل نیست سکس داشته باشد یک جرم محسوب می شود. یک آری به یک نوع اقدام جنسی بدین معنا نیست که این آری در مورد دیگر اقدامات جنسی هم اعتبار دارد.

تماس

اگر پرسشی درباره این وبگاه دارید می توانید از راه زیر با اداره قربانیان جرائم تماس بگیرید

registrator@brottsoffermyndigheten.se

شما می توانید با کمال میل از وبگاه اداره قربانیان جرائم دیدن کنید www.brottsoffermyndigheten.se

در آنجا می توانید اطلاعاتی به چندین زبان درباره حق و حقوق قربانیان جرائم بیابید. شما همچنین می توانید مطالب بیشتری بخوانید درباره اینکه یک شکایت به پلیس و یک جلسه دادرسی دادگاه چگونه انجام می شود.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök