Om webbplatsen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Ett av resultaten är den här webbplatsen.

Om regeringsuppdraget

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya lagstiftningen bygger på att sex ska vara frivilligt. Det är viktigt att alla känner till vad den handlar om. Ett skäl till det är för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Ett annat skäl är att förebygga att någon begår sexualbrott.

Webbplats och kampanj

Brottsoffermyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya lagstiftningen. De första resultaten var den här webbplatsen och en kampanj riktad till unga i åldern 18–25 år för att marknadsföra webbplatsen. Den inledande kampanjen startade hösten 2018 och i den medverkade skådespelaren Ellen Bergström, e-sportaren Emil "HeatoN" Christensen och musikern Oskar Linnros.

Uppdraget fortsätter under 2020

Under 2019 har Brottsoffermyndigheten arbetat vidare med uppdraget. Bland annat med att översätta informationen på webbplatsen, ta fram information på lättläst svenska och på teckenspråk. Brottsoffermyndigheten fortsatte också att sprida budskapet på fler språk om att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott. Dessutom har myndigheten tagit fram information som riktar sig till personer som möter unga. Uppdraget fortsatte under 2020 då brottsoffermyndigheten bland annat tog fram en webbutbildning och en lärarhandledning. Uppdraget redovisades den 31 mars 2021.

 

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott i hela Sverige. Bland annat genom att:

  • besluta om ersättning till brottsoffer från staten, så kallad brottsskadeersättning.
  • finansiera forskning och projekt genom Brottsofferfonden. Projekten ska öka kunskapen om brottsoffer och leda till att de får ett bättre bemötande och stöd.
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Kontakt

Du kan ringa Brottsoffermyndigheten på 090-70 82 00 eller skicka e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Besök gärna webbplatsen www.brottsoffermyndigheten.se. Här hittar du information på flera språk om vilka rättigheter brottsoffer har. Du kan också läsa mer om hur en polisanmälan och en rättegång går till.

Är du under 18 år och har utsatts för brott kan du också besöka webbplatsen www.jagvillveta.se.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök