Ungdomar sitter ner och pratar med varandra.

Prata om sex

Sex ska kännas bra för alla inblandade. Så lyssna, fråga, känn av och respektera. Du måste vara säker på vad andra verkligen vill.

Sex ska kännas bra före, under och efter

Ett sätt att ta reda på hur det känns är att prata om sex, att fråga vad en person vill och gillar. Sex ska kännas bra före, under och efter.

Ett annat sätt är att läsa och förstå kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Om du vill ha sex behöver du vara öppen, se, lyssna och fånga upp signaler. Är du osäker på vad den andra personen vill måste du fråga så att du tolkar situationen rätt. Gissa inte. I värsta fall kan en gissning leda till att du begår ett brott.

Ett första steg kan vara att fundera över dina egna erfarenheter, vad du själv varit med om. Har du någon gång gått över någons gräns och gjort något den personen egentligen inte ville? Här kan du läsa mer om när sex är fel eller om du misstänker att du utsatt någon för sexuella övergrepp.

Har du själv varit med om att någon gått över din gräns och gjort något mot dig som du egentligen inte ville? Här kan du läsa mer om att ta stöd och hjälp

Ansikten på en kille och en tjej som är väldigt nära varanda.
Svartvit bild på två personer längs en väg

Normer och förväntningar

Det finns många normer som på olika sätt kan begränsa vad personer vill göra och vad de upplever att de får göra när det gäller kön och sexualitet. Normer är exempelvis oskrivna regler, föreställningar och ideal.

Vissa normer säger att en person måste identifiera sig som antingen tjej eller kille. Andra normer handlar om vem det är okej att bli kär i och ha sex med. Det kan också finnas normer om hur tjejer och killar förväntas vara. Till exempel förväntas tjejer fortfarande ofta vara både återhållsamma och tillgängliga när det gäller sex. Killar å andra sidan förväntas vara aktiva och alltid vilja ha sex. Båda dessa förväntningar kan både tjejer och killar uppleva som jobbiga och begränsande. De kan också göra det svårare att prata om sex på ett bra sätt.

Andra föreställningar handlar om funktion och sexualitet. En föreställning är att personer med funktionsnedsättningar inte har sex eller ens har någon lust att ha sex. Ibland kommer normer och värderingar från ens egen familj. Det kan finnas normer i familjen som begränsar vad som är okej, till exempel vem du kan bli kär i och inte.

Att bli respekterad och lyssnad på

Det finns en tydlig koppling mellan normer och maktstrukturer i samhället. Makt handlar om att ha möjligheter, förutsättningar och resurser exempelvis i form av pengar, att bli respekterad eller att bli lyssnad på. Att följa eller att bryta mot normer kan ge mer eller mindre makt.

Kom ihåg att det inte är fel att passa in i normer. Det som är fel är att personer som bryter mot normer kan osynliggöras, trakasseras eller sakna vissa rättigheter.

Det går att förändra föreställningar om kön och sexualitet. Ett sätt är att prata om de föreställningar som finns. Ett annat sätt är att våga säga ifrån om du hör eller ser att någon blir utsatt för fördomsfulla påhopp, sexistiska skämt eller sexuella övergrepp.

Normer om sex kan också vara bra. En bra norm är att sex ska vara frivilligt. Det handlar om att bry sig om och respektera varandra.

När det inte känns bra

Att genomföra en sexuell handling mot en annan persons vilja är alltid fel. Du kan ångra dig och må dåligt när du tänker på vad du gjorde. Du kan få hjälp om du vill prata om det som har hänt och få hjälp att sluta med ditt beteende.

Läs mer om när det inte känns bra
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök