Man som skriver på en bärbar dator.

Stöd och hjälp

Visa att du bryr dig och är intresserad av hur ditt eller andras barn mår. Som vuxen kan du spela en viktig roll genom att fråga, lyssna och agera. Vi hoppas att de här webbsidorna ska ge dig ökad kunskap och råd för att kunna prata med tonåringar i din närhet om sex och ömsesidighet, men också om sexuella övergrepp.

Ta kontakt

Det finns olika organisationer som du kan kontakta om du behöver stöd för att kunna hjälpa en ung person på bästa sätt. Här finns kontaktuppgifter.

114 14 – Polisen

Polisens nummer vid icke akuta händelser är 114 14. Dit kan du ringa om du vill prata med polisen, ställa en fråga eller anmäla ett brott. Du kan också göra en polisanmälan genom att besöka en polisstation. På polisens webbplats kan du hitta din närmsta polisstation.

Bris vuxentelefon om barn

Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa Bris vuxentelefon om barn.

Telefonöppettider: måndag-fredag, klockan 9-12
Det går också att få stöd på arabiska tisdag-torsdag.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och ett specifikt ansvar för att ge stöd och hjälp till människor som utsatts för våld i nära relationer.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Varje kommun har sin egen webbplats där du kan hitta information om socialtjänsten i ditt område. På Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) webbplats kan du hitta en lista över alla kommuner.

1177 – Vårdguiden

Du kan ringa 1177 dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning och prata med en sjuksköterska. På webbplatsen finns fakta och information om hälsa och sjukdomar. Du kan också hitta mottagningar nära dig.

Kvinnofridslinjen

Om du är utsatt för våld kan du ringa till Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Om du behöver tolk är det viktigt att du väntar kvar i luren, eftersom att det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren finns till för dig som har blivit utsatt för ett brott eller blivit vittne till ett brott. Du kan även ta kontakt om du är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. På webbplatsen kan du hitta din lokala brottsofferjour.

Telefontider: måndag - fredag, 9-16
Lunchstängt 12-13

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras arbete. På Roks webbplats kan du få hjälp att hitta rätt jour.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra amatörverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon hjälper dig komma i kontakt med en jour.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök