Özgür irade ile

Her insanın, vücudu ve cinselliği hakkında kendi kendine karar verme hakkı vardır. İsveç’te bundan dolayı, rızaya dayalı olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar yasası bulunmaktadır. Cinsel ilişkinin rızaya dayalı olması zorunludur, aksi takdirde bu bir suç teşkil eder. 

Rızaya dayalı cinsel ilişki, bir insanın cinsel bir eyleme sözlü veya fiziksel bir ifadeyle onay vermesi anlamına gelir. Bu yüzden, dinlemek, sormak, karşındakinin hislerini anlamaya çalışmak ve buna saygı göstermek önemlidir. Karşındakinin ne istediği konusunda emin olmalısın.

Başka bir deyişle, bir kişinin mesela tecavüz gibi bir suçtan hüküm giyebilmesi için, eylemin şiddet veya tehdit içermesi gerekmez. Mesela sarhoş olması gibi, suistimale karşı özellikle savunmasız konumda olan birinin, bu durumundan faydalanmış olmak da gerekmez. Cinsel ilişki, rızaya dayalı değilse bir suç teşkil eder.

Her cinsel eylem rızaya dayalı olmak zorundadır

Herkesin fikrini değiştirmeye hakkı olduǧunu unutmayın. Daha önce ne yaşanmış olduğu ya da kimin başlatmış olduğu hiç fark etmez. Karşı taraf devam etmek istemediği halde cinsel ilişkiye devam etmek bir suç teşkil eder. Bir tür cinsel eyleme evet demek, her tür cinsel eyleme evet demek anlamına gelmez.

Yeni yasa hakkında web sitemizden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Seks hakkında konuşmak

Cinsel ilişkinin iyi hissedilmesi gerekir – hem öncesinde, hem sürerken hem de sonrasında. Eğer seks yapmak istiyorsan dikkatli olman gerekir, karşındakini dinlemen ve onun gönderdiği sinyallerin farkında olman gerekir.

Diğer kişinin ne istediğinden emin değilsen, bunu ona sorarak, yanlış anlayıp anlamadığından emin olmalısın. Tahmin etmeye çalışma. Tahminde bulunmak, karşındaki kişiye isteğinin dışında birşey yapılmasına, dolayısıyla onun kişilik bütünlüğünün ihlal edilmesine veya onun zarar görmesine neden olabilir. Aynı zamanda, bir suç işlemiş olursunuz.

Bir başkası için nasıl hissedildiğini öğrenmenin en kolay yolu, bunu ona sormaktır. Diğer kişinin ne istediğini ve neyden hoşlandığını ona sorun. Diğer bir yöntem de, diğer kişinin vücut dilini okumak, yüz ifadesini gözlemlemek ve ses tonuna dikkat etmektir. 

Yardım ve destek almaya hakkınız var

Eğer cinsel istismara maruz kaldıysanız, bu asla sizin suçunuz olamaz. Yaşadıklarınızdan dolayı, yardım ve destek almaya her zaman hakkınız vardır. Genellikle, insanın yaşadıklarını, bir arkadaş, bir aile üyesi veya güvendiği başka bir kişi gibi birine anlatması onu rahatlatır. Biriyle konuşmak isterseniz, iletişim kurabileceğiniz kuruluşlar da bulunmaktadır. 

Web sitemizde yardım ve destek veren kuruluşların bir listesi yer almaktadır (sadece İsveççe/İngilizce).

 

Bir başkasına iyi hissedilmeyen birşey yapmak

Bir başkasına istemediği halde cinsel eyleme maruz bırakmak her zaman yanlıştır. 

Bir başkasını istemediği halde bir cinsel eyleme maruz bıraktığını düşünüyorsan, yardım alabilirsin.  Başından gecen olayı anlatabilir, davranışını değiştirebilmek için yardım alabilirsin.  Mesela, yardım hattı olan PrevenTell ile irtibata geçebilirsin.  

Daha fazla bilgi için PrevenTell’in web sitesine girebilirsiniz (sadece İsveççe ve İngilizce).

İletişim

Web sitemiz hakkında sorularınız varsa Suç Mağdurları Kurumu ile registrator@brottsoffermyndigheten.se adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Suç Mağdurları Kurumu’nun, www.brottsoffermyndigheten.se web sitesine de girebilirsiniz. Sitemizde, pek çok değişik dilde suç mağdurlarının hangi haklara sahip olduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Polis huzurunda nasıl şikayetçi olacağınız ve mahkemenin nasıl yapıldığı konusunda da daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Yasa hakkında

İsveç’te, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, rızaya dayalı olan bir Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Yasası bulunmaktadır. Bu yasa, bazen rıza yasası olarak da adlandırılır. Bu yasa, her insanın kendi vücudu ve cinselliği hakkında karar verme hakkının kendisine ait olduğunu netleştiriyor. Cinsel ilişkinin rızaya dayalı olması zorunludur, aksi takdirde bu bir suç teşkil eder.

Rızaya dayalı cinsel ilişki, bir kişinin cinsel ilişkiye iştirake sözlü veya fiziksel ifadelerle evet demesi anlamına gelir. Eğer biriyle cinsel ilişkiye girmek niyetindeysen önce bir şekilde, örneğin direk ona sorarak, bu kişinin gerçekten bunu isteyip istemediğini öğrenmen gerekir.

Bu aynı zamanda, her bireyin her an fikir değiştirmeye hakkı olduğu anlamına da gelir. Daha önce ne yaşanmış olduğu ya da kimin başlatmış olduğu hiç fark etmez. Cinsel ilişkiye girmekten vazgeçmiş biriyle, cinsel ilişkiye devam etmek bir suç teşkil eder.

Her cinsel eylem rızaya dayalı olmak zorundadır

Bir tür cinsel eyleme evet demek, her tür cinsel eyleme evet demek anlamına gelmez. Bu yüzden, her durumda sormak suretiyle ya da başka bir şekilde karşı tarafın ne istediğini öğrenmek önemlidir. Bir kişinin oral seks yapmak istediğini sözlü veya fiziksel ifadelerle göstermiş olması, onun vajinal veya anal ilişkiye de girmek istediğini göstermez. Her değişik tür cinsel eylem söz konusu olduğunda, karşı tarafın bunu isteyip istemediğini sözlü veya fiziksel ifadelerle göstermiş olması gerekir. Cinsel eylemi kimin başlatmış olduğu hiç fark etmez.

Hiçbir zaman rızaya dayalı olmayan seks

Bir kişinin, bir cinsel eyleme asla rızasının olamayacağının öngörüldüğü bazı durumlar vardır. Aşağıdaki durumlarda, karşı tarafla cinsel temas kurmak her zamanbir suç teşkil eder. Karşı tarafın, sözlü veya fiziksel olarak bunu istediğini göstermiş olması fark etmez. 

  • Darp, şiddet veya tehdit

Eğer bir kişi bir cinsel faaliyete darp edilmek, şiddet görmek veya tehdit edilmek suretiyle katılırsa. Örneğin eğer fail şiddet uygular ya da o kişiyi zorla tutarsa. Diğer bir örnek ise, failin diğer kişinin çıplak resimlerini yaymakla tehdit etmesi olabilir.

Bunun bir suç sayılabilmesi için, cinsel eylemlerde bulunan kişinin, şiddet uygulayan veya tehdit eden kişi olması gerekmez. Örneğin, eğer bir kişi, şiddete veya tehdide maruz kaldığı için ya da başka bir nedenle kendi rızası olmadan başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlanan birinden cinsel hizmetler satın alırsa. 

 

  • Suistimale karşı özellikle savunmasız konumda olmak

Eğer fail, suistimale karşı özellikle savunmasız bir konumda olan, örneğin sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında olan ya da bir hastalığı, sakatlığı veya zihinsel bozukluğu olan birinin, bu durumundan faydalanırsa.

Ya da mağdur, büyük bir korku yaşıyorsa. Ciddi korku duyulduğunda olabilecek şeylerden biri, mağdurun olduğu yerde korkudan hareketsiz donup kalmasıdır. Bu duruma “FREEZE (donmak, felç olmak)” denir.

 

  • Faile bağımlı konumdaki birinin bu konumunun kötüye kullanılması

Eğer fail, mağdurun ona bağımlı konumda olması durumunu ciddi biçimde kötüye kullanırsa. Buna örnek olarak mesela bir öğretmen öğrenci ilişkisini veya bir yönetici ile onun çalışanını verebiliriz.

Tecavüz ve cinsel istismar suçları

Rızaya dayalı olmayan seks ve cinsel eylemlere örnek olarak tecavüz veya cinsel istismar verilebilir. Bu suçların farkı, ne tür bir cinsel eylemin gerçekleşmiş olduğudur. 

Tecavüz suçu, failin cinsel birleşmeyi gerçekleştirmesi veya cinsel birleşmeye denk sayılan başka tür bir cinsel eylemi mağdurun rızası olmadan gerçekleştirmesi demektir. Örneğin vajinal, anal veya oral seks ya da bir vücuda bir cisim veya parmak sokulması. Failin ve mağdurun cinsel organlarının birbiriyle temas etmesi de tecavüze girer. 

Cinsel istismar suçları, bir kişinin rızası olmadan cinsel eylemlere katılması durumudur ancak tecavüz olarak tanımlanmaz. Örneğin bir kişinin başka bir kişiyi mastürbasyon yapmaya mecbur etmesi ya da kendi mastürbasyon yaparken o kişiye dokunması gibi.

İki yeni suç hali

Yeni yasada iki yeni suç hali tasarlanmıştır: ihmalkârlıktan doğan tecavüz suçu ve ihmalkârlıktan doğan cinsel istismar suçu. Bu, bir kişinin karşı tarafın istemediğinden şüphelendiği ya da şüphelenmesi gerektiği halde cinsel eylemi gerçekleştirmesi halinde geçerlidir. Bütün ilgili kişilerin cinsel ilişkiye katılmak isteyip istemediğini öğrenme sorumluluğu bu yüzden, cinsel ilişkiye girmek isteyen kişiye aittir.

Uzaktan cinsel istismar suçları

Tecavüz, cinsel istismar ve diğer cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar uzaktan da gerçekleştirilebilir, örneğin telefon veya internet aracılığıyla. Mesela, birinin başka bir kişinin bir web kamera önünde kendi üzerinde cinsel temaslarda bulunması.

15 yaşının altındaki çocuklara ile cinsel eylemlerde bulunmak her zaman suç teşkil eder

Yasalar öngörüyor ki, 15 yaşının altındaki bir çocuk bir cinsel eyleme asla kendi rızasıyla katılamaz. Diğer kişinin kim olduğunun ya da çocuğun cinsel ilişkiye katılmak istediğini sözlü veya fiziksel ifadelerle göstermiş olmasının bir önemi yoktur.

Bir istisna, neredeyse yaşıt kişilerin kendi rızaları ile cinsel ilişkiye girmesidir, örneğin çiftler arasında olduğu gibi. Eğer böyle bir çift kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmek istiyorsa, 15 yaşının üzerinde olanı bu suçtan hüküm giymez. 

15 yaşının altındaki bir kişi ile cinsel eylemler gerçekleştiren bir kişi, eğer onun daha büyük olduğunu zannetmiş olsa bile bu suçtan hüküm giyer. Fail, kişinin gerçek yaşını öğrenmediği için ihmalkâr olduğu kabul edilir. 

15 yaş ile 17 yaş arasındaki çocuklar

Eğer 15 ile 17 yaş arasındaki bir çocuğun velayetine sahip olan bir ebeveyn veya başka bir kişi, bu çocuğu cinsel eylemlere maruz bırakırsa, çocuğun cinsel dokunulmazlığına karşı suç işlemiş kabul edilir. Yasalar gereği, bu duruma maruz kalan bir kişinin kendi rızasının olduğu asla düşünülemez. Bununla beraber, 15 ile 17 yaş arası çocuklar başka kişilerle kendi rızalarıyla cinsel ilişkide bulunabilirler. 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök
Cookies och GDPR