Två unga personer håller varandra i handen.

Czynności seksualne wykonywane w stosunku do dzieci w wieku poniżej 15 lat są zawsze przestępstwem

Zgodnie z ustawą dziecko w wieku poniżej 15 lat w żadnym wypadku nie może uczestniczyć w czynności seksualnej dobrowolnie. Nie ma znaczenia, kim jest ta druga osoba ani to, czy dziecko powiedziało lub pokazało swoim zachowaniem, że chce uprawiać seks.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoby mniej więcej w zbliżonym wieku uprawiają dobrowolny i wzajemny seks, np. będąc parą. Jeśli jest oczywiste, że obie takie osoby  dobrowolnie chcą uprawiać ze sobą seks, ta z nich, która ukończyła 15 lat, nie poniesie odpowiedzialności karnej jak za przestępstwo.

Osoba, która wykonała czynności seksualne z osobą w wieku poniżej 15 lat, może być sądzona za przestępstwo także w przypadku, gdy myślała, że druga osoba jest starsza. Oznacza to bowiem, że osoba będąca sprawcą dopuściła się zaniechania, ponieważ nie ustaliła wieku drugiej osoby.

Młodzież w wieku 15-17 lat

Jeśli rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad osobą w wieku od 15 do 17 lat dopuści się czynności seksualnej wobec tej małoletniej osoby, czyn taki uznaje się za przestępstwo seksualne wobec dziecka. Zgodnie z prawem osoba w takiej sytuacji w żadnym wypadku nie może uczestniczyć w czynności seksualnej dobrowolnie. Osoby młode w wieku od 15 do 17 lat mogą natomiast uprawiać seks dobrowolnie z innymi osobami.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök