Dölj ditt besök

Om du inte vill att någon ska kunna se vilka webbplatser du har varit inne på och vad du har använt webben till måste du ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn. Det finns flera sätt för hur du kan dölja vilka webbplatser du besökt för andra personer som har tillgång till samma dator som du.

Sparad information i datorn

När du surfar på Internet sparas privat information om surfandet på datorn. Datorn kommer ihåg vilka webbplatser du har besökt med webbläsaren och lagrar webbplatserna på hårddisken. Det gör att det ska gå snabbare att visa sidan nästa gång du besöker den. Om du delar datorn eller inloggningskontot med någon annan kan du vilja ta bort spåren så att inte andra personer kan se vilka webbplatser du har besökt.

Du måste själv rensa informationen

Du måste själv rensa bort information om du inte vill att andra personer som också använder samma dator ska kunna komma åt informationen. Du kan rensa information med endast ett par klick, men det går till på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder.

Så här tar du bort webbhistoriken i Internet Explorer

Internet Explorer 11 och Internet Explorer 10

  1. Välj Verktyg eller kugghjulssymbolen i webbläsaren, peka på Säkerhet och välj sedan Ta bort webbhistorik.
  2. Välj de data- och filtyper du vill ta bort från datorn och välj sedan Ta bort.

Internet Explorer 9

  1. Välj Verktyg eller kugghjulssymbolen i webbläsaren och sedan Internetalternativ.
  2. Välj Ta bort under Webbhistorik.

Internet Explorer 8

  1. Välj menyn Säkerhet och sedan Ta bort webbhistorik.
  2. Välj de data- och filtyper du vill ta bort från datorn och välj sedan Ta bort.

För Internet Explorer kan du också välja att ta bort enskilda webbplatser och gå tillbaka till webbplatser du besökt tidigare. Om du vill göra detta ska du välja Favoriter eller stjärnsymbolen i webbläsaren och sedan välja fliken Historik. Där kan du välja hur du vill visa historiken genom att välja ett filter i menyn. Om du vill ta bort enskilda webbplatser från någon av dessa listor högerklickar du på en webbplats och väljer sedan Ta bort. Du kan även gå tillbaka till en webbplats genom att välja den i listan.

OBS! Om du vill att Internet Explorer ska ta bort din webbhistorik varje gång du stänger webbläsaren ska du markera kryssrutan Ta bort webbhistorik när du avslutar innan du klicka på Ta bort.

Firefox

För att rensa allt ska du klicka på symbolen som ser ut som en meny med tre streck uppe i webbläsarens högra hörn och klicka på Inställningar. Välj sedan fliken Sekretess och klicka på Rensa ut tidigare historik. I menyn Välj tidsintervall att ta bort ska du välja All historik. Observera att det här raderar allt och du kan inte få tillbaka information som du har tagit bort. I menyn Välj tidsintervall att ta bort kan du också välja att endast ta bort historik för en viss tidsperiod, från den senaste timmen till den senaste dagen du surfade. Om du vill välja vilken information som ska tas bort ska du klicka på Detaljer och bocka i den eller de kryssrutor som du vill rensa bort. På så sätt kan du välja att rensa besökta webbplatser och filhämtningshistorik, formulär- och sökhistorik, cacheinformation, kakor (cookies), lösenord, aktiva inloggningar och platsspecifika inställningar. Om du inte vill att någon information ska sparas ska du gå in på Sekretess och i menyn Historik/Firefox kommer att: ska du välja Inte spara någon historik. Om du inte vill att webbläsare ska ge förslag på webbadresser när du börjar skriva i adressfältet ska du under rubriken Adressfältet/Ge förslag i adressfältet från: och klicka ur de kryssrutor som är ikryssade.

Chrome

Om du vill ta bort all sparad information ska du klicka på symbolen som ser ut som en meny med tre streck alternativ tre prickar uppe i webbläsarens högra hörn. Du ska där välja Historik och sedan Rensa webbinformation och bocka i alla kryssrutor. Du kan under rubriken Tidsintervall i fliken Grunder välja i en dropdown-lista att rensa informationen från ett visst tidsintervall, allt från senaste timmen till genom tiderna. När du är nöjd med dina val ska du klicka på Rensa data. Observera att den här åtgärden tar bort allt och du kan inte få tillbaka den information som du har tagit bort. Om du i stället vill välja vilken information som ska rensas bort ska du gå in under fliken Avancerat och bocka i den eller de kryssrutorna som du vill ska raderas och välja ett visst tidsintervall i dropdown-listan på samma sätt som tidigare. När du är klar med dina val ska du klicka på Rensa data. Du kan på så sätt välja att ta bort historik från den senaste timmen till de senaste fyra veckorna eller alla information genom tiderna. För att ingen information ska sparas ska du klicka på symbolen som ser ut som tre streck eller prickar igen och välja Inställningar. Scrolla ner till rubriken Avancerat och klicka sedan på Sekretess där du sedan kan klicka i eller ur de kryssrutor som finns beroende på vilken information du vill ska sparas eller inte. Du kan också välja att klicka på Rensa webbinformation längst ner för att radera historiken, cookies, webbplatsdata, cacheminnet, etc. Du kan även här välja vilket tidsintervall du vill ska rensas. När du är klar klickar du på Rensa data. Under Aviseringar kan du välja om det ska vara tillåtet för webbläsare att visa aviseringar eller inte.

Safari

För att rensa bort all sparad information ska du klicka på symbolen som ser ut som ett kugghjul i webbläsarens övre högra hörn och välja Inställningar. Sedan ska du välja fliken Integritetsskydd och klicka på Ta bort alla webbplatsdata. I rutan som sedan kommer upp ska du välja Ta bort. Åtgärden raderar allt och du kan inte få tillbaka den information som du har tagit bort. Ett annat alternativ om du inte vill att historiken ska rensas på en gång men att det ska ske automatiskt är att gå in på fliken Allmänt och ställa in menyn Ta bort objekt i historik till Efter en dag. Om du vill välja vilken information som ska raderas ska du klicka på kugghjulet och välja Historik. Där kan du sedan välja vilken information du vill ta bort, till exempel all information om hur du surfat under en viss tidsperiod genom att klicka på att ta bort Senast besökta idag. Informationen raderas genom att du markerar raden som du vill ta bort, högerklickar och sedan väljer Ta bort. Det går också att klicka på Delete på tangentbordet.

Opera

För att rensa bort all sparad information ska du klicka på knappen som det står Opera på i webbläsarens övre vänstra hörn. Sedan ska du välja Inställningar och Ta bort personliga data. Klicka på Detaljer, bocka i alla rutorna och klicka sedan på Ta bort. Åtgärden raderar allt utan möjlighet för dig att få tillbaka informationen. Om du vill välja vilken information som ska rensas ska du i stället välja den eller de rutor som du vill ta bort under Detaljer och sedan klicka på Ta bort. Det går också att använda kortkommandot Ctrl+Shift+H. Du kan sedan välja antingen ett tidsintervall (till exempel Idag eller Igår) eller de webbsidor du har besökt och klicka på Ta bort. För att stänga av sparandefunktionen ska du klicka på Opera, Inställningar, Inställningar och sedan välja Historik i vänstermenyn på det fönster som kommer upp. Sätt värdet på Adresser till 0 och ställ sedan in läget Av i menyerna Minnescache och Diskcache.

Brandvägg

Om det finns en brandvägg installerad kan den lagra vilka webbplatser som besöks. En brandvägg kan också ha så kallad föräldrakontroll som gör att olika webbplatser spärras för visning. För att inte avslöja vad du har tittat på när du använt en dator där brandvägg finns installerad måste du använda dig av särskilda tjänster för anonymt surfande. Det går att hitta sådana tjänster på internet och ofta måste du betala för dem.

Privat surfning

Med privat surfning kan du surfa utan att lämna några spår efter dig. Privat surfning ställer du in på olika sätt i olika webbläsare, se nedan.

 

Privat surfning i Explorer 8 och 9 (InPrivate)

För att öppna ett InPrivate-fönster i webbläsaren ska du klicka på kugghjulet längst upp i högra hörnet, välja Säkerhet och sedan välja InPrivate-surfning…. Kortkommandot för ett InPrivate-fönster är Ctrl + Shift + P. För att avsluta InPrivate-surfningen stänger du bara ner fönstret.

 

Privat surfning i Firefox

För att starta privat surfning ska du klicka på knappen med tre streck i webbläsarens övre högra hörn och sedan välja Nytt privat fönster. Ett nytt webbläsarfönster öppnas och i fliken står det Privat surfning. Kortkommandot är Ctrl + Shift + P. För att avsluta privat surfning kan du bara stänga ner webbläsaren.

 

Privat surfning i Chrome (Inkognito)

Privat surfning i webbläsaren Chrome kallas för Inkognito. För att starta Inkognito ska du klicka på symbolen som ser ut som en meny med tre streck eller tre prickar i övre högra hörnet och sedan välja Ny inkognitoflik. Kortkommandot är Ctrl + Shift + N. Ett nytt fönster kommer att öppnas där en tecknad figur i hatt och solglasögon syns till vänster strax ovanför adressfältet. För att avsluta inkognitoläget stänger du bara ner fönstret.

 

Privat surfning i Safari

För att surfa privat i Safari ska du klicka på symbolen som ser ut som ett kugghjul i webbläsarens övre högra hörn och sedan välja Privat surfning. Du ska sedan klicka på OK i rutan som kommer upp och det dyker då upp en platta med ordet PRIVAT till höger i webbläsarens adressfält. För att avsluta privatsurfningen stänger du ner webbläsaren.

Privat surfning i Opera

Du ska klicka på knappen som det står Opera på i webbläsarens övre vänstra hörn och sedan välja Flikar och fönster. Därefter ska du klicka på Ny privat flik varpå ett nytt fönster öppnas. För att avsluta den privata surfningen stänger du ner fönstret.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök