Seksualna postupkija premalo čhavore telo 15 berš tane uvek zločinja

Premalo zakon jekh čhavoro telo 15 berš našti niked dobrovoljno te ovellje dijekh seksualno postupko. Nane važno ko okova aver manuš tano ja da lji o čhavoro phenela ja mothovi so mangela seks. 

Jekh izuzetko tano keda o čhavore kola isiljen paše isto berša, isiljen dobrovoljno seks ki kupa sar ko primer keda tane kamlje. Keda tano očigledno so solduj dobrovoljno mangena te oveljen seks jekh jekheja, okova kova isilje prekalo 15 berš na te ovel osudimo. 

Jekh manuš kova isilje seksualna postupkija džikasa kova isilje telo 15 berš ka ovel osudimo za zločin iako ov mislija soj tano o čhavoro pophureder. O izvršilac hine nemarno ked na proverija šukar kobor berš isilje o čhavoro.

Terne maškaro 15 hem 17 berš

Ako o dad, daj ja dijekh aver manuš kova isilje starateljstvo upro jekh terno kova isilje 15-17 berš, izložini e terne disave seksualna postupkondže, račujinipe odova sar seksualno zločin premalo čhavoro. Premalo zakon našti niked o terno dobrovoljno te ovel ki odija situacija. Ki aver strana šaj o terne kola isiljen maškaro 15-17 berš te oveljen seks avere manušencar.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök