Du som är elev

Det här är en webbutbildning om Sveriges sexualbrottslagstiftning som Brottsoffermyndigheten har tagit fram.

Att prata om sex, samtycke och sexuella övergrepp kan väcka mycket känslor och tankar. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd om du blivit utsatt för sexuella övergrepp, vilket ansvar skolan har och om hur det går till att göra en polisanmälan. Du kan också läsa om saker att tänka på om en kompis eller någon annan berättar om ett sexuellt övergrepp.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök