En hand som håller i en mobiltelefon.

Skolans ansvar

Alla elever har rätt att känna sig trygga på skolan. De ska inte behöva bli utsatta för sexuella trakasserier av någon vuxen eller av någon elev på skolan. Om du som lärare får veta att en elev känt sig sexuellt trakasserad på skolan, på väg till skolan eller i sociala medier är du skyldig att berätta det för rektorn på skolan.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är aldrig okej och kan vara brottsligt

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det kan handla om ovälkomna komplimanger och anspelningar eller jargong. Det kan också vara frågan om brott enligt brottsbalken, till exempel sexuellt ofredande.

Gäller även på väg till skolan och i sociala medier

Sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är alltid den som blir utsatt som avgör vad som är oönskat och kränkande. Det är viktigt att känna till att diskrimineringslagen också gäller för det som sker i samband med skolgången, till exempel på vägen till skolan eller i sociala medier.

Skolan har skyldigheter även om händelsen polisanmäls

Skolans skyldighet att utreda och åtgärda sexuella trakasserier gäller även om händelsen är polisanmäld. Polisen gör då en brottsutredning för att ta reda på om ett brott har begåtts. Skolan gör en utredning för att ta reda på vad som behöver göras för att eventuella trakasserier ska upphöra. Det går att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om skolan inte utreder händelsen och genomför åtgärder.

Checklista: Vad ska skolan göra om någon känner sig sexuellt trakasserad?

  1. Den som får kännedom om sexuella trakasserier ska informera rektorn som i sin tur informerar huvudmannen, som vanligtvis är den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen.
  2. Huvudmannen ansvarar för att det sker en utredning kring vad som har hänt. Utredningen ska innefatta även sociala medier och vid behov ske med hjälp av särskild kompetens såsom kuratorer eller psykologer.
  3. Syftet med utredningen är att huvudmannen ska kunna bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att stoppa fortsatta trakasserier.
  4. Huvudmannen ska följa upp och utvärdera åtgärderna.
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök