Att lyssna, fråga och känna av

Det här kapitlet behandlar vikten av kommunikation i sexuella sammanhang. Med utgångspunkt i att det är den som tar initiativ till sex som har ansvar att försäkra sig om att den andra verkligen vill, får eleverna genom olika övningar reflektera över både verbala som icke-verbala sätt att kommunicera i intima situationer.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Att lyssna, fråga och känna av för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska?
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök