Att säga nej på olika sätt

Syfte: Att ge eleverna verktyg för att kunna säga nej och göra dem medvetna om att det kan vara svårt.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Kommunikation, religionskunskap, naturkunskap

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök