Att berätta

Det här kapitlet syftar till att ge eleverna kunskap om var det finns hjälp och stöd att få om de varit med om något som inte känns bra. Övningarna belyser olika reaktioner på brott, vad som är viktigt att tänka på om någon berättar om något känsligt eller svårt och hur en polisanmälan går till.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Att berätta för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska?
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök