Om sexuella övergrepp

Drygt var femte gymnasieelev har erfarenhet av sexuella övergrepp enligt en forskningsstudie från Linköpings och Lunds universitet. Du behöver därför vara beredd på att det finns elever i din klass som har varit utsatta för sexuella övergrepp eller känner någon som blivit utsatt.

Utsatthet bland eleverna

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har intervjuat barn och unga för att ta reda på var de vill få information om sexuella övergrepp. Alla som de träffade ville ha information i skolan. De ville veta vad sexuella övergrepp är och var de kan få hjälp. Dessutom ville de få reda på att det är okej att berätta om de själva eller en kompis blivit utsatt.

Elever som själva blivit utsatta för sexuella övergrepp berättade att de tycker att det är bra att lärare pratar om sexuella övergrepp. Men de vill vara förberedda och själva kunna välja om de vill vara med. Det är därför bra att på förhand berätta för eleverna att ni ska prata om dessa saker. Du som lärare behöver också vara uppmärksam och följa upp hur elever reagerar på undervisningen.

21 %

av gymnasieelever har haft erfarenhet av någon form av sexuella övergrepp

23 %

av gymnasieelever har före femton års ålder blivit utsatta för sexuella kontaktförsök på nätet av en vuxen

83 %

av tjejer som berättar att de utsatts för sexuella övergrepp har anförtrott sig åt en jämnårig vän

Vem är gärningspersonen?

Undersökningen bland gymnasieelever visade att gärningspersonen oftast var någon som den eleven kände, men i närmare 40 procent av fallen handlade det om en helt okänd gärningsperson. En dryg tredjedel av gärningspersonerna var någon som var relativt jämnårig med den som utsatts. Det var enligt studien ungefär lika vanligt att utsättas av en lärare som av en förälder eller styvförälder. 

 

Våld i ungas nära relationer

Bland dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp uppgav drygt var tionde elev att gärningspersonen var en nuvarande eller tidigare flick- eller pojkvän. Just nu pågår forskning för att kartlägga hur det ser ut i Sverige när det handlar om våld i ungas nära relationer. Studier i Norge har visat att det är vanligt förekommande. Våldet kan vara sexuellt, psykiskt och fysiskt. En del psykiskt våld kan ske digitalt, till exempel genom övervakning via sms eller särskilda appar eller genom hot om att sprida bilder och rykten. Våld i nära relation kan få allvarliga och långsiktiga konsekvenser.

 

Sexuella övergrepp och funktionsnedsättningar

Det finns internationella studier som visar att barn med funktionsnedsättningar löper signifikant högre risk att utsättas för sexuella övergrepp jämfört med andra barn. Än så länge finns det inte någon samlad svensk forskning om detta, men det finns vissa studier. De visar på en ökad risk för sexuella övergrepp bland barn med funktionsnedsättningar. Störst risk löper de barn som har flera funktionsnedsättningar.

Internet kan göra att det blir enklare att kommunicera för många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det kan också vara svårt att värdera information och kontakter på nätet. I en undersökning som Statens medieråd gjorde bland föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppgav 18 procent av dem att deras barn blivit kontaktade av vuxna som söker sexuell kontakt via nätet. I hela populationen var motsvarande siffra fem procent.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök