Sök övningar

Sök bland alla övningar

Den nya sexualbrottslagstiftningen

Syftet är att eleverna ska förstå vad utbildningen handlar om och få grundläggande kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen.

Tid: 30–45 minuter
Nivå: Bas, medel och avancerad
Ämne: Samhällskunskap, juridik, naturkunskap

Frågelådan

Syftet är att ge eleverna möjlighet att anonymt ställa frågor.

Tid: 15 minuter
Nivå: Bas, medel och avancerad
Ämne: Samhällskunskap, naturkunskap, kommunikation

Checka in

Syftet är att hjälpa eleverna att känna sig trygga att prata och komma igång med att diskutera. 

Tid: 30 minuter
Nivå: Bas
Ämne: Kommunikation

Normer och värderingar

Syftet är att kartlägga elevernas kännedom om den nya sexualbrottslagstiftningen och vilka normer och värderingar som eleverna har. 

Tid: 30–45 minuter
Nivå: Medel och avancerad
Ämne: Samhällskunskap, juridik, religionskunskap

Klassrumsklimatet

Syftet är att tillsammans skapa ett klimat i klassrummet där det känns tryggt att diskutera svåra och känsliga ämnen. 

Tid: 30–45 minuter
Nivå: Bas, medel och avancerad
Ämne: Samhällskunskap, kommunikation

Sexualbrott nu och då

Syftet är att eleverna ska få kunskap om sexualbrottslagstiftningens historia och vad som har lett fram till den nuvarande lagstiftningen.

Tid: 30–45 minuter
Nivå: Bas, medel och avancerad
Ämne: Historia, juridik
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök