Ersättning efter brott

Syfte: Att eleverna ska lära sig att det går att få ersättning vid brott och lite mer om olika typer av ersättningar.

Nivå: Avancerad

Tid 45–60 minuter

Ämne: Samhällskunskap, juridik

Material och förberedelse: Dator, projektor eller smartboard för att kunna visa film för hela klassen. Varje elev behöver också en egen dator eller surfplatta.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök