Illustration av ett väntrum

Från anmälan till dom

I det här kapitlet får eleverna veta vad som händer efter en polisanmälan om sexualbrott. Övningarna ger grundläggande kunskap om den svenska rättsprocessen, vilka aktörer som är inblandade och hur en rättegång går till.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Från anmälan till rättegång för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska?
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök