Vem gör vad i rättssalen?

Syfte: Att ge eleverna kännedom om vilka som deltar i en rättegång och vad deras uppgift är.

Nivå: Bas och medel

Tid 30–60 minuter

Ämne: Juridik, samhällskunskap

Material och förberedelse: Projektor eller smartboard för visning inför helklass. Om eleverna ska göra övningen enskilt behövs dator eller surfplatta till varje elev.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök