Vem gör vad i rättssalen?

Här finns frågor till övningen.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Vem gör vad i rättssalen?

  2. Vem kan ge stöd till brottsoffret under rättegången?

  3. Vem kan ge stöd till gärningspersonen under rättegången?

  4. Vem ställer frågor till brottsoffret, gärningspersonen och till vittnen under rättegången?

  5. Vem bestämmer om gärningspersonen ska få ett straff eller inte?

  6. Vem är det som ska bevisa att gärningspersonen är skyldig till brott?

  7. Kan ett vittne behöva stöd under en rättegång? Av vem får vittnet i sådana fall stöd av?

Vem gör vad i rättssalen?
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök