Att polisanmäla

Om du som lärare får kännedom om att en elev har utsatts för ett brott kan du hjälpa och stötta eleven så att händelsen anmäls till polisen. En polisanmälan är ofta nödvändig för att en brottsutsatt person ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda och få skydd.

Så här gör du en polisanmälan

Du kan anmäla ett brott genom att ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om någon blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du istället ringa larmnumret 112. Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation. 

Du som lärare kan hjälpa en elev med en polisanmälan genom att göra den åt eleven. Då behöver du uppge både dina och elevens personuppgifter. Vill eleven göra anmälan själv är det ändå viktigt att du som lärare erbjuder ditt stöd. Det kan du göra genom att sitta bredvid om eleven själv ringer och anmäler ett brott eller att du följer med om eleven vill göra en polisanmälan på en polisstation istället.  

Om du gör en polisanmälan åt en elev ska du tala om vad eleven heter, vad eleven har för personnummer, vad som har hänt och när det hände. Försök berätta så detaljerat du kan utifrån det eleven har berättat om händelsen. Kanske kan du stötta eleven till att själv berätta vad som har hänt. Polisen vill ha kontaktuppgifter för att kunna få tag på er under förundersökningen om de har frågor eller behöver informera om något.

En kopia av polisanmälan (målsägandekopia) skickas vanligtvis med post till den som drabbats av brottet. Vill ni inte att detta ska skickas till elevens hemadress kan ni även meddela det.

Att göra en polisanmälan

Kontakta polisen

114 14 – Polisen

Polisens nummer vid icke akuta händelser är 114 14. Dit kan du ringa om du vill prata med polisen, ställa en fråga eller anmäla ett brott. Du kan också göra en polisanmälan genom att besöka en polisstation. På polisens webbplats kan du hitta din närmsta polisstation.

112 – SOS Alarm

Du kan ringa 112 för att larma polisen om du är eller nyligen varit utsatt för brott. Du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som ställer frågor för att kunna ge nödvändig hjälp.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök