Två unga personer håller varandra i handen.

Att ta hjälp

Det är aldrig ditt fel om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Du har alltid rätt att få hjälp och stöd för det du har varit med om. Du måste inte heller veta att det du blivit utsatt för är ett brott för att du ska få prata med någon. Det räcker med att något inte känns bra.

Lita på dina känslor

Om du har utsatts för en sexuell handling som inte känns bra kan du ha utsatts för ett brott. Ibland är det svårt att veta om det som hände var ett brott eller inte. Du har alltid rätt att lita på dina känslor. Det är du som vet bäst om det som hänt var mot din vilja.

Det är vanligt att tveka inför att berätta om sexuella övergrepp. Det kan finnas olika anledningar till varför det känns svårt att berätta om. Men ofta kan det kännas bättre när du har pratat om det som hänt. Du kan till exempel prata med en kompis, någon i familjen eller någon annan som du litar på.

Om du vill prata med någon

Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är så finns det flera organisationer som du kan ringa eller chatta med. För många är det ett första steg för att få stöd och mer information. Här hittar du en lista med organisationer som kan ge dig stöd och hjälp:

 

Du kan prata med elevhälsan eller ungdomsmottagningen

På skolan finns elevhälsan där elever kan prata med en skolkurator. I nästan alla kommuner finns också en ungdomsmottagning som unga kan vända sig till.

Du kan få hjälp av hälso- och sjukvården

Du som har utsatts för sexuella övergrepp kan kontakta en vårdcentral eller en ungdomsmottagning för att få stöd och hjälp. Om du behöver hjälp omedelbart kan du kontakta eller besöka en akutmottagning. På en del orter finns det speciella mottagningar för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.  

Det är bra om du besöker en vårdcentral, ungdomsmottagning eller en akutmottagning så fort som möjligt för att få hjälp. Om du vill kan de ta prover och göra andra undersökningar för att spara bevismaterial. Du behöver inte polisanmäla det som hänt för att sjukvården ska kunna undersöka dig. Om du bestämmer dig för att polisanmäla senare finns proverna tillgängliga för polisen.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök