Tänk på att

Här är några saker som kan vara bra att tänka på innan du genomför utbildningen.

Skapa en trygg grupp

För att eleverna ska våga diskutera sådant som kan vara känsligt och ovant att prata om behöver elevgruppen känna trygghet och tillit. Ett sätt att förbereda sig kan vara att ta stöd av kollegorna i arbetslaget, som känner både dig och eleverna. Det kan också vara bra att förbereda sig tillsammans med eleverna, till exempel genom att skapa gemensamma förhållningsregler som ska gälla under utbildningen. Om det redan finns gemensamma regler för skolan eller klassen kan det vara en god idé att utgå från dem. Tala också om för eleverna att de kan prata med elevhälsan eller med dig om de varit med om något som inte har känts bra.

 

Reflektera över dina egna normer och föreställningar 

Vi bär alla på olika föreställningar och normer om sexualitet och kön som påverkar oss på olika sätt. Därför behöver du som lärare själv fundera på vilka normer du bär på. Det är viktigt att inte låta det finnas utrymme för kränkningar av olika människor och grupper när ni diskuterar normer. Målet är att skapa förståelse och öppenhet.  

 

Ta signaler på allvar

Många unga som varit med om sexuella övergrepp har i efterhand berättat att de försökt signalera eller berätta för en vuxen om vad de varit med om. Det är därför viktigt att som lärare ta signaler på allvar och våga fråga hur en elev har det om hen inte verkar må bra.

 

 

Kom ihåg att du som arbetar i skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om du misstänker eller får reda på att en elev blivit utsatt för eller riskerar att utsättas för ett sexuellt övergrepp. Du behöver inte vara säker för att anmäla, det räcker med att du är orolig.

 

Om en elev berättar

Om någon elev börjar berätta i gruppen om egna erfarenheter av övergrepp är det viktigt att som vuxen ta det på allvar. Försök att fånga upp eleven för ett enskilt samtal så snart som möjligt. Om du inte kan ta ett enskilt samtal direkt kan du säga att du och eleven kommer att prata mer efter lektionen. Det är viktigt att du säger det på ett sätt som gör att eleven inte känner sig ifrågasatt eller tystad. 

 

Egna erfarenheter av sexuella övergrepp

Erfarenheter av övergrepp finns självklart även hos vuxna. Kanske har du egna erfarenheter eller kanske känner du någon kollega sin blivit utsatt. Det kan hända att utbildningen väcker känslor och minnen. Om du vill prata med någon finns det flera organisationer som du kan kontakta för att få stöd och hjälp. Du kan också prata med din rektor. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar om du skulle drabbas av psykisk ohälsa.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök