Normer och värderingar

Skolinspektionen har konstaterat i en granskning av kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen att lärare kan uppleva att det är svårt, känsligt och privat att undervisa om sex och samlevnad. Det är ett område där det finns många normer och värderingar. Då kan det vara bra att få stöd i undervisningen. Vi hoppas att Brottsoffermyndighetens material ska kunna bidra till det.

Reflektera och analysera

Syftet med Brottsoffermyndighetens material är att öka kunskapen om Sveriges sexualbrottslagstiftning. I materialet får eleverna flera möjligheter att reflektera, diskutera och analysera olika normer som rör sex och samlevnad. Det är viktigt och något som fler skolor behöver bli bättre på visar Skolinspektionens granskning.

Var medveten om och synliggör normer

Som lärare behöver du vara medveten om, och tillsammans med eleverna, synliggöra normer, till exempel kopplat till kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättningar. Det kan handla om normer hur tjejer och killar förväntas vara, föreställningar om hur personer med funktionsnedsättningar har eller inte har sex, hur normer i familjen kan begränsa vad som är okej och hur heteronormen kan påverka oss. Självklart finns det också bra normer om sex, som att sex ska vara frivilligt. 

Olika erfarenheter och livssituationer

Det är viktigt att eleverna känner sig inkluderade i undervisningen. Du behöver alltså vara medveten om att alla elever har olika erfarenheter och kommer från olika livssituationer. Till exempel kan du inte utgå från att alla elever har varit kära, varit ihop med någon eller har haft sexuella erfarenheter. Var också medveten om att det är troligt att det finns elever som blivit utsatta för sexuella övergrepp i din klass.

Tänk därför aldrig att ni ska diskutera “de andra”. Det kan leda till att personer i klassrummet känner sig utpekade eller osynliggjorda. Målet är att skapa förståelse och öppenhet. Därför behöver du själv också fundera på vilka normer du bär på och hur det kan tas emot av dina elever.

Fastställt enligt lag

Brottsoffermyndighetens material innehåller information om olika sexualbrott. Eftersom brotten är fastställda enligt lag är utgångspunkten inte att eleverna ska argumentera för eller emot lagstiftningen. Däremot går det att diskutera andra typer av frågor som varför attityder till lagstiftningen kan skilja sig åt, till exempel beroende på ålder och kön.

Inget utrymme för kränkningar

Det får inte finnas utrymme för kränkningar av olika människor och grupper när ni diskuterar normer. Om du känner dig osäker hur du ska hantera en situation kan du ta stöd av skolans värdegrundsarbete. Det är också bra att prata med rektor, kollegor eller elevhälsan om du behöver handfasta råd.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök