Genomför lektioner

Här hittar du Brottsoffermyndighetens utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Utbildningen är uppdelad i sex olika kapitel. Varje kapitel innehåller olika övningar i nivåerna bas, medel och avancerad. Du kan själv välja de övningar som passar din elevgrupp. Till varje övning hittar du även ett lärarstöd.

Sex olika kapitel

Alla kapitel och övningar är fristående. Det är du som undervisar som avgör hur mycket tid du har och hur många övningar du hinner med. Om du har avsatt flera lektioner till att undervisa om Sveriges sexualbrottslagstiftning är det bra att börja med det första kapitlet Introduktion och sedan följa den föreslagna ordningen.

Varje övning är kopplad till ett eller flera ämnen. Du kan därför också genomföra utbildningen tillsammans med kollegor som undervisar i andra ämnen.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök