Svartvit bild på elever i ett klassrum

Pedagogiska verktyg

Här finns information om de pedagogiska verktyg som används i utbildningen. Du kan läsa om samtalskort, om det interaktiva verktyget Mentimeter och om den bildspelsfunktion du kan använda i många övningar. Dessutom kan du läsa mer om EPA-metoden som är en metod som kan stimulera till reflektion och diskussion i klassrummet.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök