Introduktion

Det här kapitlet ger eleverna en grundläggande introduktion till den nya sexualbrottslagstiftningen. Kapitlet syftar också till att skapa trygghet i gruppen och öppna upp för samtal om sådant som kan vara känsligt och ovant att prata om.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Rätten att bestämma över sin egen kropp för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska? 
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök