Normer och värderingar

Syfte: Att kartlägga elevernas kännedom om den nya sexualbrottslagstiftningen och vilka normer och värderingar som eleverna har.

Nivå: Medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Samhällskunskap, juridik, religionskunskap

Material och förberedelse: Varje elev behöver en egen dator eller surfplatta.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök