Normer och värderingar

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Normer och värderingar

  2. Varför ser resultatet i undersökningen ut som det gör?

  3. Om resultaten i klassen skiljer sig från undersökningen - vad kan det bero på?

Normer och värderingar
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök