Två unga personer håller varandra i handen.

Om utbildningen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Ett av resultaten är den här webbplatsen.

En utbildning och lärarhandledning

Den här webbplatsen består av ett utbildningsmaterial och en tillhörande lärarhandling som handlar om den nya sexualbrottslagstiftningen. Syftet med materialet är att öka kunskapen hos unga om sexualbrottslagstiftningen.

Webbplatsen innehåller lektioner och övningar som är anpassade för skolelever i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och särskolan. Materialet kan också användas av elever på språkintroduktionsprogram. 

Lärarhandledningen riktar sig framför allt till lärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och särskolan. Den kan också vara användbar för annan skolpersonal, till exempel rektorer och personal inom elevhälsan.

Om regeringsuppdraget

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning. Den nya lagstiftningen bygger på att sex ska vara frivilligt. Det är viktigt att alla känner till vad den handlar om. Ett skäl till det är för att personer som utsätts för sexualbrott ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Ett annat skäl är att förebygga att någon begår sexualbrott.

Webbplatsen frivilligtsex.se och kampanjen Av fri vilja

De första resultaten av regeringsuppdraget var webbplatsen frivilligtsex.se och kampanjen Av fri vilja som var riktad till unga i åldern 18–25 år för att marknadsföra webbplatsen. Den inledande kampanjen startade hösten 2018 och i den medverkade skådespelaren Ellen Bergström, e-sportaren Emil "HeatoN" Christensen och musikern Oskar Linnros.

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten bland annat genom att:

  • besluta om statlig ersättning till brottsoffer, så kallad brottsskadeersättning

  • kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner

  • finansiera forskning och projekt genom Brottsofferfonden. Projekten ska öka kunskapen om brottsoffer och leda till att de får ett bättre bemötande och stöd.

  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Kontakt

Du kan ringa Brottsoffermyndigheten på 090-70 82 00 eller skicka e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Besök gärna webbplatsen www.brottsoffermyndigheten.se. Här hittar du information på flera språk om vilka rättigheter brottsoffer har. Du kan också läsa mer om hur en polisanmälan och en rättegång går till.

Är du under 18 år och har utsatts för brott kan du också besöka Brottsoffermyndighetens webbplats www.jagvillveta.se.

Pressbilder

Här kan du ladda ner pressbilder.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök