Skolans ansvar

Du har rätt att känna dig trygg på skolan. Om du blir utsatt för sexuella trakasserier av någon vuxen eller elev på skolan är det bra att berätta det för till exempel en lärare eller en skolkurator. Skolan har ett ansvar att stoppa sexuella trakasserier.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har att göra med din kropp eller med sex och du själv tycker att det känns obehagligt. Då kan det handla om ett brott. Sexuella trakasserier kan vara när någon: 

  • Ger obehagliga blickar, visslar eller ger kommentarer som handlar om sex
  • Sprider rykten om en som handlar om sex eller ens kropp
  • Tar på ens kropp på ett sätt som känns obehagligt
  • Kallar en för något som har med sex att göra och som inte känns bra
  • Skickar meddelanden, bilder eller filmer om sex som man inte vill ha via sociala medier, e-post eller sms.

Du avgör själv om du har blivit sexuellt trakasserad. Ibland kan det vara svårt att veta om något är okej eller inte. Kanske känns det bra först, men börjar kännas obehagligt efter ett tag. Då är det viktigt att lita på sina känslor. Om du tycker att något känns obehagligt, då är det obehagligt.

Sexuella trakasserier i skolan

Det finns en lag som heter diskrimineringslagen som säger att ingen får utsättas för sexuella trakasserier i skolan. Lagen gäller även på väg till skolan och på sociala medier.  

Samma lag gäller för sexuella trakasserier på jobbet. Det gäller även om du jobbar extra. 

Arbetsplatser och skolor måste jobba för att stoppa sexuella trakasserier. Det kan vara diskriminering om de inte gör något för att trakasserierna ska ta slut. 

Du kan kontakta barn- och elevombudet om trakasserierna fortsätter fastän du har sagt till någon på skolan. Om du jobbar kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen om trakasserierna fortsätter även om du har sagt till din chef.

Att berätta för någon

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt för sexuella trakasserier. Det är den som trakasserar som gör något som den inte har rätt att göra. 

Det är viktigt att trakasserierna slutar. Därför är det bra att berätta för någon om vad som hänt. Det kan till exempel vara en lärare, en skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på. Berätta tills någon vuxen hjälper. 

Om du tror att du har utsatts för ett brott kan du ringa polisen. Det går bra att prata med polisen även om du inte vet om det var ett brott eller inte.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök