Om en elev är utsatt

Som lärare kan det hända att du kan få ta emot berättelser om sexuella övergrepp av någon elev. Det kan också hända att du fattar misstanke om att en elev far illa. Här får du råd om hur du kan agera och vart du kan vända dig om du har frågor om vad du kan och ska göra.

Att berätta om sexuella övergrepp

Att berätta om sexuella övergrepp kan vara svårt. Många kan känna sig osäkra på om något de varit med om är ett övergrepp eller inte. De kan också vara oroliga för att de själva gjort något fel. 

Den som har blivit utsatt för ett övergrepp känner ofta skam och skuld. Tonåringar kan också vara rädda för att berätta om de känner att de kan ha gjort något fel i samband med det som hände. De kan därför vara oroliga för hur vuxna ska reagera. Det kan till exempel handla om att de druckit alkohol eller skickat nakenbilder på sig själva. Om den som utsatt dem för övergrepp kommit med konkreta hot är det särskilt svårt att berätta. Hoten kan till exempel handla om att skada dem eller någon de tycker om eller att sprida nakenbilder eller bilder på övergreppen.

Att se signaler

Många unga som varit med om sexuella övergrepp har i efterhand berättat att de försökt signalera eller berätta för en vuxen om vad de varit med om. Men av olika anledningarna har den vuxna personen inte sett och uppmärksammat dem. Det är därför viktigt att du som lärare ta signaler på allvar och vågar fråga hur en elev har det om hen inte verkar må bra. Samtidigt är det inte alls säkert att du kommer att märka någonting.

Att möta människor efter brott

Det är ofta läkande att prata om det som känns svårt. Det gör det lättare att gå vidare med sitt liv.

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut

Var lugn och lyssna

Om du misstänker att en elev har blivit utsatt för eller kan ha utsatt någon annan för ett sexuellt övergrepp är det bra om du försöker att vara lugn. Om tonåringen upplever att du lyssnar och försöker förstå utan att döma, kan det bidra till att hen vågar öppna sig för dig. Även om du kanske inte har svar på alla frågor är det viktigt att du vågar prata och visa att du vill lyssna och att du kan hjälpa till att ta reda på svaren.

Tänk på att

  • Våga lyssna utan att på en gång ställa frågor.
  • När du frågar, gör det på ett öppet sätt. Fråga till exempel: Hur känns det för dig? Hur kan jag hjälpa dig nu?
  • Det är aldrig den som har utsatts som har gjort fel. Det spelar ingen roll att hen till exempel har druckit, varit på en plats där du inte vill att hen ska vara eller att hen inte vågat säga ifrån.
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök