Om lagen

Det här kapitlet sätter Sveriges sexualbrottslagstiftning i en historisk kontext. Eleverna får lära sig mer om innebörden av den nya lagstiftningen, vad den har för syfte och hur den har kommit till. På basnivå får eleverna lära sig vad en lag är och hur sexualbrottslagstiftningen påverkar den som vill ha sex.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Om lagen för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska?
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök