Situationer som aldrig är frivilliga

Syfte: Att ge eleverna en fördjupad förståelse för vad frivillighet innebär i sexualbrottslagstiftningen och när sex aldrig kan vara frivilligt.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30–60 minuter

Ämne: Juridik, naturkunskap, samhällskunskap

Material och förberedelse: Dator med projektor.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök