Situationer som aldrig är frivilliga

Här finns det facit till frågorna i övningen. Facit går även att ladda ner som PDF och skriva ut.  

 1. Situationer som aldrig är frivilliga - facit

 2. Varför tror du att det aldrig går att delta frivilligt i dessa situationer?

  Det handlar om situationer där brottsoffret saknat eller haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet eller undgå ett sexuellt övergrepp. Den utsatta situationen hindrar brottsoffret från att göra ett fritt val. Det är även ett sätt att förtydliga att det finns situationer där det aldrig går att delta frivilligt, inte ens om brottsoffret har uttryckt att hen deltar frivilligt.

 3. Varför tror du det är viktigt att ha en lag som säger att personer under 15 år inte kan delta frivilligt i sex? Vad tycker du om det?

  Enligt lagen är det brottsligt om någon över 15 år utför en sexuell handling mot en person som är under 15 år. Lagen finns till för att skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre. Det är den äldre personens ansvar att veta om en person är under 15 år eller inte.

  Tonåren är en tid när unga personer utforskar sin sexualitet på olika sätt med till exempel kyssar, smek och sex. Det är inte ett ömsesidigt utforskande bland jämnåriga som lagen tar sikte på. Därför finns ett undantag som gäller när unga personer som är nästan lika gamla vill och har sex med varandra. I sådana situationer kan det vara orimligt att straffa den som är över 15 år. Lagen finns inte heller till för att hindra två personer under 15 år från att ha sex om båda vill det.

 4. Kan du komma på fler situationer när en person står i beroendeställning till en annan person?

  I listan på första sidan var lärare, idrottsledare eller god man exempel på beroendeställning. Fler exempel kan vara:  

  • Färdtjänst
  • Chef 
 5. Tycker du det borde finnas någon fler situation än det gör idag? Vilken i sådana fall?

  Diskussionsfråga

Situationer som aldrig är frivilliga
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök