Situationer som aldrig är frivilliga - facit del 1

Här finns ett bildspel med facit till frågorna. Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

 1. Situationer som aldrig är frivilliga - facit del 1

 2. Vad innebär det att en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot? Kan du ge något exempel?

  Brottsoffret känner sig på grund av våld eller hot tvingad att delta i en sexuell handling fast hen egentligen inte vill. Det behöver inte vara samma person som utsätter brottsoffret för våld eller hos som sedan genomför den sexuella handlingen. Exempel på handlingar kan vara: 

  • Hot om att sprida nakenbilder, skada brottsoffrets anhöriga eller sprida information som på annat sätt kan skada brottsoffret.   
  • Gärningspersonen misshandlar brottsoffret. 
  • Även mindre grovt våld omfattas. Till exempel att gärningspersonen särar på brottsoffrets ben, håller fast brottsoffret eller sliter i brottsoffrets kläder. 
 3. En person som är i en särskilt utsatt situation kan aldrig delta frivilligt i sex, men vad innebär egentligen “särskilt utsatt situation”?

  Med särskilt utsatt situation avses situationer där brottsoffret saknat eller haft klart begränsade möjligheter att skydda sin sexuella integritet. Personer kan befinna sig i en särskilt utsatt situation om hen: 

  • Är medvetslös
  • Sover
  • Är allvarligt rädd, 
  • Är påverkad av alkohol eller påverkad av droger 
  • Har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning

  Det kan även vara frågan om andra situationer.

 4. Vad innebär det att vara full eller drogad? Är en person i en särskilt utsatt situation redan efter den första ölen eller första glaset vin?

  Enligt bestämmelsen krävs det att brottsoffret befinner sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning eller drogpåverkan och att gärningspersonen utnyttjar det. När ett brottsoffer är så påverkat av alkohol eller droger kan vara olika för olika personer och domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall.

  Kravet att brottsoffret ska ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation vid tillstånd av berusning eller annan drogpåverkan är uppfyllt även om personen inte är så berusad att hen helt saknar förmåga att uppfatta det sexuella övergreppet. Exempelvis kan det vara fråga om en kraftigt berusad person som på grund av sin påverkansgrad har klart begränsade möjligheter att värja sig mot ett övergrepp, men ändå är så pass medveten att han eller hon efteråt kan ge en någorlunda sammanhängande bild av händelseförloppet eller delar av det.

 5. Vad innebär det att brottsoffret har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning?

  Brottsoffret befinner sig i en särskilt utsatt situation om gärningspersonen utnyttjar att brottsoffret har en sjukdom, kroppsskada eller psykiskt störning och på så sätt saknar eller har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet eller undgå ett sexuellt övergrepp. Situationen hindrar brottsoffret från att göra ett fritt val och brottsoffret kan därför inte delta frivilligt i en sexuell handling. 

 6. Vad menas med att en person är allvarligt rädd? Kan du ge något exempel?

  Brottsoffret kan på grund av allvarlig rädsla befinna sig i en särskilt utsatt situation. Det som är avgörande för bedömningen är hur brottsoffret uppfattade situationen. Något som till exempel kan hända vid allvarlig rädsla är att personen blir paralyserad av situationen, ett tillstånd som kallas ”frozen fright” eller frysreaktion. Då blir brottsoffret så rädd att hen inte kan röra sig eller göra något som till exempel att skrika, slåss eller fly.

 7. Kan du komma på fler situationer när en person står i beroendeställning till en annan person?

  I listan på första sidan var lärare, idrottsledare eller god man exempel på beroendeställning. Fler exempel kan vara:  

  • Färdtjänst
  • Chef 
 8. Varför tror ni det är viktigt att ha en lag som säger att personer under 15 år inte kan delta frivilligt i sex? Vad tycker du om den bestämmelsen? 

  Enligt lagen är det brottsligt om någon över 15 år utför en sexuell handling mot en person som är under 15 år. Lagen finns till för att skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre. Det är den äldre personens ansvar att veta om en person är under 15 år eller inte.

  Tonåren är en tid när unga personer utforskar sin sexualitet på olika sätt med till exempel kyssar, smek och sex. Det är inte ett ömsesidigt utforskande bland jämnåriga som lagen tar sikte på. Därför finns ett undantag som gäller när unga personer som är nästan lika gamla vill och har sex med varandra. I sådana situationer kan det vara orimligt att straffa den som är över 15 år. Lagen finns inte heller till för att hindra två personer under 15 år från att ha sex om båda vill det.

Situationer som aldrig är frivilliga - facit del 1
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök