Situationer som aldrig är frivilliga

Här finns diskussionsfrågor till övningen.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

 1. Situationer som aldrig är frivilliga

 2. Vad innebär det att en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot?

  Kan du ge något exempel?

 3. En person som är i en särskilt utsatt situation kan aldrig delta frivilligt i sex.

  Vad innebär egentligen en “särskilt utsatt situation”?

 4. Vad innebär det att vara full eller drogad?

  Är en person i en särskilt utsatt situation redan efter den första ölen eller första glaset vin?

 5. Vad innebär det att ha en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning?

 6. Vad menas med att en person är allvarligt rädd?

  Kan du ge något exempel på detta?

 7. Kan du komma på fler situationer när en person står i beroendeställning till en annan person?

 8. Varför tror du att det finns en lag som säger att personer under 15 år inte kan delta frivilligt i sex?

  Vad tycker du om lagen?

Situationer som aldrig är frivilliga
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök