En ung man sitter och pratar i mobiltelefon med en hand framför ansiktet.

Situationer som aldrig är frivilliga

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Situationer som aldrig är frivilliga

  2. Varför tror du att det aldrig går att delta frivilligt i dessa situationer?

  3. Varför tror du att det finns en lag som säger att personer under 15 år inte kan delta frivilligt i sex?

    Vad tycker ni om det?

  4. Kan du komma på fler situationer när en person står i beroendeställning till en annan person?

  5. Tycker du att det borde finnas någon fler situation än det gör idag?

    Vilken i sådana fall?

Situationer som aldrig är frivilliga
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök