Frågelådan

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att anonymt ställa frågor.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 15 minuter

Ämne: Samhällskunskap, naturkunskap, kommunikation

Material och förberedelse: Varje elev behöver en egen dator eller surfplatta för att kunna skicka in sina frågor om den digitala frågelådan används.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök