Klassrumsklimatet

Syfte: Att tillsammans skapa ett klimat i klassrummet där det känns tryggt att diskutera svåra och känsliga ämnen.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Samhällskunskap, kommunikation

Material och förberedelse: Gemensam tavla eller dator med projektor för att samla upp elevernas regler.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök