Rättskedjan – vem är vem?

Syfte: Att ge eleverna kännedom om de mest centrala aktörerna i rättskedjan.

Nivå: Medel

Tid 45–60 minuter

Ämne: Juridik, samhällskunskap

Material och förberedelse: Dator eller surfplatta till varje elev.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök