Rättsprocessen, från brott till dom

Syfte: Att ge eleverna kunskap om rättsprocessen från brott till dom.

Nivå: Medel

Tid 45–60 minuter

Ämne: Juridik, samhällskunskap

Material och förberedelse: Varje elev behöver en egen dator eller surfplatta.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök