Ersättning efter brott

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Ersättning efter brott

  2. Tycker du att ersättningsnivåerna för kränkning är rimliga?

  3. Tycker du att det går det att värdera lidande i kronor på ett rättvist sätt?

  4. Vilket kön har varit vanligast att gärningspersonen har haft i de referat du har läst? Varför tror du det är så?

Ersättning efter brott
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök