Vad händer sen?

Syfte: Att ge eleverna verktyg för att kunna säga ja eller nej i en sexuell situation.

Nivå: Bas och medel

Tid 30–45 minuter

Ämne: Samhällskunskap, naturkunskap, kommunikation

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning, utskriven övning om frågorna inte visas digitalt.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök